111

 

 

คลินิกทันตกรรมสีขาว

2354/7 Omni Mall B8-9 ลาดพร้าว116
พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-539-7707
โทรศัพท์มือถือ. 086-434-8038

E-mail: wdc@white-dental-clinic.com

http://www.white-dental-clinic.com

 

 

 

 

 

 


 


" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "