111

 

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic)
    
ดูแลรักษาการสบฟันผิดปกติ ฟันเก ฟันผิดตำแหน่ง ให้สามารถเรียงตัวเหมาะสม สวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม (Implant)
    
รักษาคนไข้ที่ได้รับการถอนฟันไป การทำรากเทียมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฟันปลอม ให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic)
    
การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นและชนิดถอดได้ประเภทต่าง ๆ
ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontic)
    
รักษาฟันที่ผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันที่ไม่สามารถอุดได้
ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Dentistry)
    
การแก้ไขฟันหน้าห่างหรือบิ่น การอุดฟันด้วยวัสดุที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ การฟอกฟันให้ขาว การแก้ไขฟันเกหรือซ้อนเล็กน้อยโดยไม่ต้องจัด การทำเคลือบฟันเทียม
ทันตกรรมทั่วไป
    อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "