111

 

 

 อุดฟันทั่วไป
1. อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน
700
    2 ด้าน
1,100 -1,500
    3 ด้าน
1,300 - 1,800
    >3 ด้าน
1,800 - 2,500
  2. อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 1 ด้าน
800 - 1,000
    2 ด้าน
1,300 - 1,600
    3 ด้าน
1,800 - 2,200
    >3 ด้าน
2,200 - 3,000
***  กรณีใช้แผ่นยางกันน้ำลาย เพิ่ม 100 - 200
  3. บูรณะฟันด้วย INLAY / ONLAY
8,000 - 12,000
 
 ทันตกรรมความสวยงาม
1. ฟอกสีฟันด้วยแสง COLD LIGHT (1ชม.)
8,500
      (ร่วมกับเทคนิก HOME BLEACHING)
  2. ฟอกสีฟันด้วยแสง COLD LIGHT (1ชม.)
7,500
  3. ฟอกสีฟันด้วยเทคนิก HOME BLEACHING
3,000 - 6,000
  4. ฟอกสีฟันรักษาราก
3,000 - 4,500
  5. ปิดช่องระหว่างฟัน (DIASTEMA)
4,000 - 5,000 / ช่อง
  6. ปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน
3,000 - 4,000 / ช่อง
  6. วีเนียร์คอมโพสิต ซี่ละ         
3.500 – 6,000
  7. วีเนียร์เซรามิค ซี่ละ
12,000
  8. บูรณะฟันคริสตอล (SKYCE)
2,000
  9. ตัดเหงือกแก้ไข Gummy Smile
3,000 / 1-4 ซี่
ซี่ต่อไปซี่ละ 500
 
 รักษารากฟัน
1. รักษารากฟัน ฟันหน้า ซี่ละ
6,000
  2. รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย ซี่ละ
6,000 - 8,000
  3. รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ
9,000 - 12,000
  4. รักษารากฟันซ้ำ  เพิ่มจากปกติ
เพิ่ม 1,000 - 1,500
 
 งานศัลยกรรมช่องปาก
1. ถอนฟันแท้ปกติ
700 - 1,000
  2. ถอนฟันยาก
2,000 - 3,000
  3. ผ่าฟันคุด, ผ่าฟันฝัง (Embed)   
4,000 – 10,000
  4. รากเทียม (IMPLANT) รากละ    
60,000
 
(รวมราคาครอบฟัน)
  5. เจาะหนอง      
500 – 1,000
  6. ศัลยกรรมเหงือก        
2,000 – 5,000
 
 รักษาฟันเด็ก
1. ขัดฟัน - เคลือบฟลูออไรด์
500
  2. ขูดหินปูน - ขัดฟัน - เคลือบฟลูออไรด์
1,200
  3. เคลือบร่องฟัน (SEALANT)
500
  4. อุดฟันน้ำนม
600 - 1,400
  4. ถอนฟันน้ำนม
600
  6. รักษารากฟันน้ำนม
2,000 - 3,000
  7. ครอบฟัน (SSC)
3,000
 
 รักษาโรคเหงือก
1. ขูดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน
900 - 1,200
  2. เกลารากฟัน (ROOT PLANING)
500 - 1,000
 
 จัดฟัน
1. จัดฟัน กรณีปกติ
40,000
   
(6,000x2) + (2,000x.....)
  2. จัดฟัน กรณีฟันล่างคร่อมฟันบน/สบลึก
50,000 - 60,000
 
(6,000x2) + (2,000x.....)
  3. จัดฟัน FastBraces กรณีปกติ
เริ่มต้น 70,000
  4. จัดฟัน FastBraces ล่างคร่อมบน/สบลึก
เริ่มต้น 80,000
  **เคสล่างคร่อมบนต้องใส่เครื่องมือยกฟัน
3,000
  **ไม่ร่วมพิมพ์ปาก, ถ่ายภาพ, รีเทนเนอร์
 
 ใส่ฟันปลอม
1. ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก 1- 3 ซี่แรก
4,500
    ซี่ต่อไปซี่ละ
500
    ตะขอตัวละ
200
  2. ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
10,000 - 12,000
  3. ฟันปลอมทั้งปากชิ้นละ
10,000
  4. ครอบฟันติดแน่น
9,000 - 20,000
 การตรวจวินิจฉัย
1. ถ่ายภาพ X - RAY
      PERIAPICAL (รอบปลายราก)
200
      BITEWING (ด้านประชิดฟันบน - ล่าง)
200
  2. พิมพ์แบบจำลองเพื่อวินิจฉัย (STUDY MODEL)
500
  3. ฉีดยาชา  (Injection)
100
  4. ตรวจวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษา (ORAL EXAM)
ฟรี

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "