111

 

 

 อุดฟันทั่วไป
1. อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน
600
    2 ด้าน
1,000 -1,200
    3 ด้าน
1,300 - 1,600
    >3 ด้าน
1,700 - 2,000
  2. อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 1 ด้าน
700
    2 ด้าน
1,300 - 1,400
    3 ด้าน
1,500 - 1,900
    >3 ด้าน
2,000 - 2,500
***  กรณีใช้แผ่นยางกันน้ำลาย เพิ่ม 100 - 200
  3. บูรณะฟันด้วย INLAY / ONLAY
8,000 - 12,000
 
 ทันตกรรมความสวยงาม
1. ฟอกสีฟันด้วยแสง COLD LIGHT (1ชม.)
8,500
      (ร่วมกับเทคนิก HOME BLEACHING)
  2. ฟอกสีฟันด้วยแสง COLD LIGHT (1ชม.)
7,500
  3. ฟอกสีฟันด้วยเทคนิก HOME BLEACHING
3,000 - 6,000
  4. ฟอกสีฟันรักษาราก
3,000 - 4,000
  5. ปิดช่องระหว่างฟัน (DIASTEMA)
3,500 - 4,000 / ช่อง
  6. ปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน
3,000 - 3,500 / ช่อง
  6. บูรณะฟันด้วย FACING (DIRECT) ซี่ละ         
3.500 – 6,000
  7. บูรณะฟันด้วย FACING (INDIRECT) ซี่ละ
12,000
  8. บูรณะฟันคริสตอล (Cryotel tecth)
3,000
  9. ตัดเหงือกแก้ไข Gummy Smile
3,000 / 1-4 ซี่
ซี่ต่อไปซี่ละ 500
 
 รักษารากฟัน
1. รักษารากฟัน ฟันหน้า ซี่ละ
5,000 - 6,000
  2. รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย ซี่ละ
6,000 - 8,000
  3. รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ
8,000 - 10,000
  4. รักษารากฟันซ้ำ  เพิ่มจากปกติ
+1,000
 
 งานศัลยกรรมช่องปาก
1. ถอนฟันแท้ปกติ
700
  2. ถอนฟันยาก
1,000 - 1,500
  3. ผ่าฟันคุด  
4,000 – 6,000
  4. รากเทียม (IMPLANT) รากละ    
60,000
 
(รวมราคาครอบฟัน)
  5. เจาะหนอง      
500 – 1,000
  6. ศัลยกรรมเหงือก        
1,000 – 2,000
 
 รักษาฟันเด็ก
1. ขัดฟัน - เคลือบฟลูออไรด์
500
  2. ขูดหินปูน - ขัดฟัน - เคลือบฟลูออไรด์
1,200
  3. เคลือบร่องฟัน (SEALANT)
400
  4. อุดฟันน้ำนม
600 - 1,400
  4. ถอนฟันน้ำนม
600
  6. รักษารากฟันน้ำนม
2,000
  7. ครอบฟัน (SSC)
3,000
 
 รักษาโรคเหงือก
1. ขูดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน
900 - 1,200
  2. เกลารากฟัน (ROOT PLANING)
500 - 1,000
 
 จัดฟัน
1. จัดฟัน กรณีปกติ
40,000
  แบ่งจ่าย ได้ 2 แบบ คือ
(6,000x2) + (2,000x14)
   
(3,000X4) + (2,000X14)
  2. จัดฟัน กรณีฟันล่างคร่อมฟันบน
50,000
  แบ่งจ่าย ได้ 2 แบบ คือ
(6,000x2) + (2,000x19)
   
(3,000x4) + (2,000x19)
  3. จัดฟัน FastBraces กรณีปกติ
70,000
  4. จัดฟัน FastBraces ล่างคร่อมบน
80,000
  **เคสล่างคร่อมบนต้องใส่เครื่องมือยกฟัน
3,000
  **ไม่ร่วมพิมพ์ปาก, ถ่ายภาพ, รีเทนเนอร์
 
 ใส่ฟันปลอม
1. ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก ซี่แรก
3,000
    ซี่ต่อไปซี่ละ
500
    ตะขอตัวละ
200
  2. ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
9,000 - 12,000
  3. ฟันปลอมทั้งปากชิ้นละ
9,000
  4. ครอบฟันติดแน่น
8,000 - 18,000
 การตรวจวินิจฉัย
1. ถ่ายภาพ X - RAY
      PERIAPICAL (รอบปลายราก)
150
      BITEWING (ด้านประชิดฟันบน - ล่าง)
150
  2. พิมพ์แบบจำลองเพื่อวินิจฉัย (STUDY MODEL)
500
  3. ฉีดยาชา  (Injection)
100
  4. ตรวจวินิจฉัยโรคและให้คำปรึกษา (ORAL EXAM)
ฟรี

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "