111

 

Q1
เมื่อได้รับอุบัติเหตุและพบว่ามีฟันหลุดออกมาจากปากบางซี่ ควรปฏิบัิติิตน อย่างไร และฟันดังกล่าวสามารถนำกลับไปยึดในตำแหน่งเดิมได้หรือไม่
หากฟันที่หลุดออกมานั้นมีเศษดินติด ให้นำไปผ่านน้ำพอให้เศษดินหลุดออกเท่านั้น ห้าม ใช้แปรงขัดหรือผ้าเช็ด หลังจากนั้นให้นำฟันซี่นั้นแช่ในน้ำธรรมดาหรือแช่ในนมกล่องก็ได้ จากนั้นให้รีบพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อทำการยึดฟันที่หลุดนั้นกลับที่เดิม
Q2
ในเด็กฟันแท้จะเริ่มขึ้นตอนอายุเท่าใดและมีวิธีการดูแลรักษา หรือวิธีป้องกัน อย่างไร ให้ฟันแท้ไม่ผุง่าย
ฟันแท้จะเริ่มขึ้นตอนอายุ 6 - 7 ป ดังนั้นในช่วงอายุนี้จึงเป็นช่วงที่สำคัญ การป้องกัน ไม่ให้ฟันผุในทางคลินิกทำได้ 2 วิธี คือ การขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน และการเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)
Q3
เมื่อมีการถอนฟันออกไปแล้ว จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไปหรือไม่ เพราะอะไร
โดยทั่วไปแล้วหลังจากที่มีการถอนฟันไป จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทน ด้วยวัตถุประสงค์ 3 อย่าง คือ 1.ใส่เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะในฟันหน้า 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว และ 3.เพื่อป้องกันฟันล้ม, ฟันยื่นยาวของฟันโดยรอบบริเวณที่ถูกถอนไป
Q4
บางครั้งเมื่อมาอุดฟัน แล้วทันตแพทย์บอกว่าไม่สามารถอุดได้ จะต้องรักษารากฟันก่อน ทำไมถึงต้องรักษารากฟัน
นั่นแสดงว่าฟันที่ผุนั้น รอยผุได้ลุกลามไปจนถึงชั้นของโพรงประสาทฟันแล้ว ในกรณีนี้คนไข้มีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ ทางแรกถ้าต้องการรักษาฟันไว้ ก็จะต้องทำการรักษารากฟันแล้วจึงค่อยอุดฟัน/ครอบฟัน ทางที่สองคือถอนฟันออก แล้วจึงค่อยใส่ฟัน
Q5
กลิ่นปากเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะแก้ไขการเกิดกลิ่นปากได้อย่า่งไร
1. เกิดจากความไม่สะอาดของช่องปาก เศษอาหารที่ตกค้างบูดเน่าตามซอกฟัน หนองปลายรากฟัน เหงือกอักเสบ แผลเรื้อรัง กรณีนี้ควรรับการรักษาจากทันตแพทย์
2. เกิดจากโรคทางกาย เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ไซนัสอักเสบ โรคของเยื่อโพรงจมูกและปอด ในกรณีนี้ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 
Q6
วิธีการแปรงฟันตอนเด็ก (อายุ<12 ปี) มีความแตกต่างกับวิธีการแปรงฟัน ในผู้ใหญ่หรือไม่ และถ้ามี และไม่เปลี่ยนวิธีแปรงจะมีผลเสียอย่างไร
วิธีการแปรงในเด็กกับผู้ใหญ่นั้นแตกต่างกัน และหากผู้ใหญ่แปรงฟัน โดยใช้ท่าแปรงตอนเด็กไปตลอด ไม่ปรับเปลี่ยนจะมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของเหงือกร่น และคอฟันลึก (วิธีการแปรงฟันในแต่ละวัยสอบถามได้จากทันตแพทย์)
Q7
การฟอกสีฟันของคลินิกนี้ใช้เทคนิคอะไร
คลินิกเราเลือกใช้เทคนิค In-office Bleaching (ใช้เครื่องฉายแสง Cold Light) ซึ่งจะทำให้ฟันขาวขึ้นภายใน 1 ชม. และร่วมกับเทคนิค (Home Bleaching) ด้วย เพื่อกระตุ้นให้สีของฟันขาวขึ้นอย่างต่อเนื่องและคงทนถาวรมากขึ้น

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "