111

 

แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์
    
คลินิกของเราให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ
ที่ได้มาตรฐาน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>


ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเรียกคนไข้เข้าห้อง
    
ก่อนที่ผู้ช่วยทันตแพทย์จะเรียกคนไข้เข้าห้องตรวจเพื่อรับการรักษานั้น ผู้ช่วยทันตแพทย์
จะต้องทำการตระเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

ขั้นตอนการอบฆ่าเชื้อเครื่องมือทำฟัน
   
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

วิธีการฆ่าเชื้อที่กรอฟัน หัีวขูดหินปูน ที่กรอฟัน
    

         ที่กรอฟัน, หัวขูดหินปูน หัวกรอ และหัวฉีดน้ำลม มักเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องปนเปื้อนเชื้อมากที่สุด เพราะการกรอฟันหรือการขูดหินปูน มักจะเป็นงานหลักในคลินิกทันตกรรม และวิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เหล่าน ี้ก็มีได้หลายวิธี เช่น เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น แต่สำหรับคลินิกนี้เลือกใช้วิธีอบฆ่าเชื้อ (AutoClave) เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือสะอาดและปลอดเชื้อ


 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "