111

 

แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์
    
คลินิกของเราให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ
ที่ได้มาตรฐาน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>


ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเรียกคนไข้เข้าห้อง
    

        ก่อนที่ผู้ช่วยทันตแพทย์จะเรียกคนไข้เข้าห้องตรวจ เพื่อรับการรักษานั้น ผู้ช่วยทันตแพทย์จะต้องทำการตระเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เช่น การแต่งกาย การทำให้ยูนิตการทำฟันปลอดเชื้อ การนำเครื่องมือ (เช่น หัวกรอ, ชุดตรวจ) ที่ฆ่าเชื้อแล้วมาจัดเตรียมที่ยูนิต พอจะแสดงเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

 
ใส่หมวก ใส่ผ้าปิดปาก (mask) และเปลี่ยนถุงมือใหม่
 
นำหัวกรอฟัน (hand piece) อันใหม่ที่ฆ่าเชื้อแล้วมาใส่ที่ยูนิตทำฟั
 
 
นำชุดตรวจที่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งจะห่อด้วยผ้าสีม่วง) มาวางที่ยูนิตทำฟัน
 
 
นำหัวฉีดน้ำฉีดลม (Triple Syringe) อันใหม่ที่ฆ่าเชื้อแล้วมาใส่ที่ยูนิตทำฟัน
 
  แกะผ้าที่ห่อชุดตรวจออก และใช้ผ้าที่ห่อนั้น ปูคลุมบริเวณโต๊ะของยูนิตทำฟัน (ซึ่งด้านในของผ้า ก็จะปลอดเชื้อ เช่นเดียวกับชุดตรวจ)  
  เมื่อเตรียมห้องทำฟันเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงจะเรียกคนไข้เข้าห้องทำฟัน  


ขั้นตอนการอบฆ่าเชื้อเครื่องมือทำฟัน
   
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

วิธีการฆ่าเชื้อที่กรอฟัน หัีวขูดหินปูน ที่กรอฟัน
    
วิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เหล่านี้ก็มีได้หลายวิธี เช่น เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น แต่สำหรับคลินิกนี้เลือกใช้วิธีอบฆ่าเชื้อ (AutoClave)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "