111

ENGLISH / ไทย

            คลินิกของเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการทันตกรรมคุณภาพ โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ
            ในเรื่องความสะอาด คลินิกของเรานอกจากจะให้ความสำคัญ กับการฆ่าเชื้อ ด้วยระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน (Autoclave) แล้ว เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำ ที่ใช้ใน กระบวนการรักษาด้วย โดยเราได้ติดตั้งทั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องกลั่นน้ำ ในคลินิกของเรา
            นอกจากนี้ คลินิกของเราพยายามที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อความมั่นใจในความสะอาดและปราศจากเชื้อ เช่น เข็ม, หลอดยาชา, ถุงมือ, แก้วน้ำ เป็นต้น
หก
  • คุณรู้หรือยัง ???
     

การจัดฟันแบบ FASTBRACES
             เป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องมือเฉพาะ แตกต่างจากวิธีจัดฟันแบบทั่วไป วิธีจัดฟันแบบนี้
ใช้ระยะเวลาในการจัดเฉลี่ย 6 เดือน - 1 ปี และเป็นการจัดแบบไม่ต้องถอนฟัน
ภาพตัวอย่างเคสที่จัดฟันด้วยวีธี FastBraces
รีวิวของคนไข้ที่มาจัดฟัน Fastbraces ที่คลินิก

Dental Cosmetic @ WDC

Dental Cosmetic @ WDC

 

INVISALIGN DAY
             หากคุณเป็นคนที่กำลังสนใจจัดฟันแบบใส และกำลังมองหาโปรโมชั่นดีๆ จากทาง
คลินิก Invisalign Day คือของคุณด้วยส่วนลดค่าจัดฟัน Invisalign Go ที่มากถึง 15,000 บาท
(จากราคาปกติ 85,000 บาท)
            ในวันงานจะได้รับการสแกนฟัน 3D ฟรี และทำการ simulate ให้เห็นว่าถ้าจัดแล้วสภาพ
ฟันจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด
            สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถคิดต่อลงทะเบียนและนัดเวลาได้กับ จนท.ของคลินิก โดย
สิทธิพิเศษและส่วนลดจะมีเฉพาะในวันงานเท่านั้น
            สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถจัดฟันด้วย Invisalign Go ได้ จะได้รับส่วนลดค่าจัดฟันวิธี
อื่น 5% เช่น Fastbraces, วิธีธรรมดา

Dental Cosmetic @ WDC

 

รากเทียม (Implant)
             ในกรณีที่คนไข้มีการสูญเสียฟันไปบางซี่และไม่ต้องการทำสะพานฟันการทำราก เทียมช่วยให้คนไข้สามารถใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นได้โดยโดยที่ไม่ต้องไปกรอฟันข้างเคียง หรือในกรณีคนไข้ที่ถอนฟันกรามซี่สุดท้ายออกไป ปกติจะไม่สามารถใส่ฟันปลอมติดแน่นที่ เป็นสะพานฟันได้การทำรากเทียมจะทำให้สามารถทำฟันปลอมติดแน่นในบริเวณดังกล่าวได้ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันไปหลายซี่และต้องใส่ฟันปลอมถอดได้การทำรากเทียมในบางตำ แหน่งร่วมกับการทำฟันปลอมถอดได้ก็จะทำให้ฟันปลอมถอดได้นั้นใส่ได้แน่นขึ้น จริงๆแล้ว รากเทียมยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง สามาถสอบถามได้จากทันตแพทย์
ภาพตัวอย่างคนไข้ที่ทำรากเทียม

Dental Cosmetic @ WDC

 

งานที่ทำร่วมกับการจัดฟัน !!!
             คนไข้บางครั้งการจัดฟันจะต้องทำร่วมกันกับงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และ เป็นธรรมชาติมากขึ้น งานที่มักทำร่วมกับการจัดฟัน เช่น การอุดฟันเพื่อบูรณะฟันให้ได้รูปร่าง และสัดส่วนของฟันที่สวยงาม, การตัดเหงือกเพื่อให้ความยาวของฟันดูเป็นธรรมชาติ, การอุดปิด ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันที่เกิดขึ้นหลังจากจัดฟันเสร็จในคนไข้บางราย งานเหล่านี้อาจจะทำ ก่อนจัด ระหว่างจัด หรือหลังจัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

 

 

"ฟันห่าง"
             คนไข้ที่มีปัญหาฟันห่าง โดยเฉพาะในฟันหน้า การรักษาสามารถรักษาได้หลายวิธี เช่น การจัดฟัน, การอุดฟัน หรือการทำ Veneer ค่ารักษาและระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไป แต่โดย ส่วนใหญ่กรณีที่มีช่องห่างเพียง 1-2 ช่อง คนไข้มักจะเลือกที่จะใช้วิธีอุดฟัน เนื่องจากค่ารักษา ถูกว่าวิธีอื่น และทำได้ในครั้งเดียว อย่างไรก็ดีการจะรักษาด้วยวิธีใดสำหรับคนไข้แต่ละคน ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ครับ ภาพตัวอย่างคนไข้แก้ไขฟันห่าง

Dental Cosmetic @ WDC

 

"ฟันล่างคร่อมฟันบน"
             คนไข้ฟันล่างคร่อมฟันบน สามารถรักษาได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว หรือ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การที่จะรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่นั้น ควรได้รับตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ ตัวอย่างภาพคนไข้ที่รักษาด้วยการจัดฟันอย่างเดีย

Dental Cosmetic @ WDC


" Gummy Smile "
             Gummy Smile คือการที่เมื่อยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากกว่าปกติ โดยปกติแล้วเมื่อเรายิ้ม จะเห็นฟันและเห็นเหงือกเพียงเล็กน้อย Gummy Smile สามารถรักษาได้ อาจจะผ่าตัดอย่างเดียว หรือผ่าตัดร่วมกับการตัดเหงือก หรือการตัดเหงือกอย่างเดียว การจะรักษาด้วยการตัดเหงือก อย่างเดียวได้หรือไม่นั้นควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทันตแพทย์
ตัวอย่างภาพคนไข้ตัดเหงือกของคลินิก
รีวิวของคนไข้ที่มาตัดเหงือกที่คลินิก

Dental Cosmetic @ WDC

 

" ช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน "
             ช่องสามเหลี่่ยมระหว่างฟัน อาจเกิดจากรูปร่างฟันเอง หรือการสึกด้านข้างของฟัน หรือเกิดจากเหงือกระหว่างฟันมีการร่นหรือลดระดับลง แต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเหงือกร่น ช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้สามารถรักษาได้โดยการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
ตัวอย่างภาพคนไข้อุดปิดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน

Dental Cosmetic @ WDC

 

" การสบฟันแบบ Open Bite"
             เป็นการสบฟันที่เมื่อเวลากัดฟันแล้วฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างจะห่างจากกัน ซึ่งจะมี ผลทำให้ไม่สามารถใช้ฟันหน้าในการตัดอาหารได้ และอาจส่งผลถึงความสวยด้วย การสบฟัน แบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน ตัวอย่างภาพคนไข้ฟันสบเปิด

Dental Cosmetic @ WDC

 
 ประกันสังคมเบิกได้ !!!!              

            ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ ถอนฟัน, อุดฟัน, และขูดหินปูน โดยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 900 บาท
            นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานอคริลิค โดยถ้าใส่ฟัน 1 - 5 ซี่ จะเบิกได้ไม่เกิน 1,200 บาท แต่ถ้าใส่ฟันมากกว่า 5 ซี่ จะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท

     
 

Dental Cosmetic @ WDC You can join us on facebook now !!

Dental Cosmetic @ WDC

           เราได้ทำ คลินิกทันตกรรมสีขาว Page ขึ้นใน facebook ในที่นั้นหากคุณเป็น fan page ของคลินิกเรา (ด้วยการ clikc Like ที่ page) คุณก็จะได้รับการ update ข่าวสารจากเรา เช่น โปรโมชั่นของร้าน, ทะเนียบคนเก่ง(รูปของเด็กๆที่เป็นคนเก่งของคลินิกเรา) และท่านอาจจะใช้ในการสื่อสารกับคลินิกของเราได้ด้วย <<คลิกที่นี่>>

 
     
  Dental Cosmetic @ WDC  
  ภาพถ่ายระหว่างการจัดฟัน
             คนไข้จัดฟันของคลินิกเราเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว จะได้รับภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่าง การจัดฟันทั้งหมด ภาพเหล่านี้จะทำให้คนไข้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองตั้งแต่ เริ่มจัดฟัน จนกระทั่งจัดฟันเสร็จ
 
     
  การแก้ไขการสบฟันด้วยการรักษาแบบบูรณาการ
            บางครั้งการกรักษาด้วยการจัดฟัน หรือใส่ฟันปลอม หรืออุดฟัน เพียงอย่างใดอย่าง อย่างหนึ่ง อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษาที่คนไข้ต้องการรักษาได้ ในบางครั้งเราจะพบว่าการรักษาที่เป็นการผสมผสานหลายๆ รูปแบบของการรักษา อย่างเหมาะสมและลงตัว จะช่วย ให้การรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจได้
ตัวอย่างภาพคนไข้ที่รักษาแบบบูรณาการของคลินิก

 

 

" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "