111

 

 

ภาพคนไข้จัดฟันแก้ไขฟันที่สบเปิด (Open Bite)
ภาพคนไข้ที่จัดฟันแก้ไขฟันที่สบเปิดของคลินิกทันตกรรมสีขาว 
   


Dental Cosmetic

 
 
" คลินิคของเราสะอาด  จอดรถสะดวก  บริการได้มาตรฐาน "